Social fixed

SKLEP W TRAKCIE BUDOWY, ZAPRASZAMY WKRÓTCE!

Zwroty i reklamacje

 

  1. Odbiorcy przysługuje prawo do rękojmi, z wyłączeniem Produktów będących materiałem rozmnożeniowym roślin, mają bowiem zastosowanie przepisy szczególne określone w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa (Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1128).
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Produktu, w tym celu Odbiorca powinien skontaktować się z Dostawcą.
  3. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej (z wyraźną adnotacją REKLAMACJA na paczce) na adres Dostawcy, wraz z reklamowanym Produktem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, uszkodzenia w transporcie).
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Dostawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Odbiorcę tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Odbiorca zastrzeże inną formę kontaktu.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Odbiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
  6. Prawo do odstąpienia od Umowy ma wyłącznie Odbiorca będący konsumentem, o ile wartość zamówienia przekraczała 50 zł. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zamawia Produkty wyłącznie w celach prywatnych, nie związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Odbiorca wszedł w posiadanie zamówionych Produktów. W tym terminie Odbiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie (listownie lub emailem) Dostawcę w jednoznaczny sposób o odstąpieniu od umowy.
  2. Odbiorca jest zobowiązany przekazać Dostawcy otrzymane od niego Produkty w ciągu 14 dni od dnia, w którym Odbiorca powiadomił Dostawcę o odstąpieniu od Umowy.
  3. W ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Dostawca zwraca na rachunek Odbiorcy wniesioną przez niego opłatę za Zamówienie.
  4. Dostawca nie obciąży Odbiorcy opłatą za zwrot.
  5. Odbiorca ponosi koszty zwrotu Produktów.
  6. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu opłaty do czasu otrzymania z powrotem wysłanych Produktów lub otrzymania potwierdzenia nadania przesyłki z Produktami.
  7. Odbiorca jest odpowiedzialny za pokrycie utraty wartości zwracanych Produktów, jeżeli utrata ta była następstwem niewłaściwego obchodzenia się z Produktami, w szczególności w celu sprawdzenia ich właściwości.

 


 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Footer info
logo nasiona regionalne

Pon-Pt 08:00 - 15:00+48 22 733 46 49

Napisz
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium